Skatteregler

Generelle skatteregler for klasse og lagsalg 

Informasjonen på denne siden er kun å anse som veiledning. For korrekt og oppdatert informasjon se Skatteetatens nettsider.

Eventuelle forskjeller mellom vår informasjon og aktuelle skatteregler er avhenger av løpende utvekling hos Skatteetaten. I alle tilfeller er det Skatteetaten som opptrer som myndighet og tolker loven samt gjør skattemessige beslutninger.

Avhengig av om dere selger for laget eller for klassen er det ulike regler som gjelder. I utgangspunktet er det du som forelder, lagleder eller klasseforstander som først kjøper produktet fra leverandøren. Deretter selger du produktene videre til en annen person da produktene nå er dine, foreningens eller skolens. Pengene dere tjener, minst 36% av salgsprisen til sluttkunden, avhenger også av skattelovgivningen.

Vilkår for at du skal kunne selge

Leverandøren hjelper foreninger og klasser med å tjene penger, frivillig og uten mål om fortjeneste, der inntekten går til å finansiere den normale virksomheten innen skolen eller foreningen.

 

Skatteregler når man tjener penger til laget eller foreningen

Innenfor skatteloven finnes det egne regler for ideelle organisasjoner og lag. Om ditt lag eller forening drives ideelt, det vil si, uten økonomisk motiv for gevinst kan inntektene ved salg av kaker, klær og andre produkter være skattefrie.

Les mer om dette hos Skatteetaten

Dersom dere samler inn penger til å finansiere innkjøp av nytt treningsutstyr (fotballer, mål, trapeser osv.) eller for å delta i konkurranser (turnering, cup) er dette naturligvis å anse som ideelle formål. Salg av kaker, grillkull, dopapir eller blomster har blitt en aktivitet som i løpet tiår har blitt brukt som finansieringskilde for ideelle organisasjoner.

Moms ved salg innen foreningen

Om en forening ikke skal betale skatt, skal man heller ikke kreve inn eller deklarerer moms.

Les mer hos Skatteetaten

 

Skatteregler når man tjener penger til skoleklassen

Når man tjener penger til klassen, til en skolereise eller gruppeaktivitet som koster penger må man gjøre seg kjent med de relevante skattereglene.

Om skolen er betalingsmottaker

Når en grunnskole eller videregående skole gjør innkjøpet av kakene er det spesielle regler som gjelder for salg av kokosboller, brød og godteri. I disse tilfellene er det elevene som selges om anses som selger til privatkunder (f.eks. naboer) og ingen spesiell skatteinnkreving er nødvendig. Skolen tar seg av regnskapsføringen i henhold til gjeldende lover.

Om en forelder er betalingsmottaker

Når en elevs forelder gjør innkjøpet av kakene, gjelder skatteregler for privatpersoners inntekt. Tulipan, godteri eller klessalg bedrives i enkelte formål for å tjene penger for å finansiere en klassetur.

 

 

Kom i gang med salget

 

Planlegg et salg

 1. Hvor mye penger trenger vi å tjene?
 2. Salgsplan (hvor, hvordan, når, hvem)
 3. Særskilte aktiviteter
 4. Salg i digitale kanaler
 5. Leveranse av solgte produkter og logistikk
 6. Regnskapsføring av pengene
 7. Feire resultatet

 

 

Før du går i gang med salget

 1. Planlegg salgsruten
 2. Motiver selgerne og gi de tips om hvordan man skal gjøre det best mulig
 3. Tren på presentasjonen av seg selv og laget
 4. Tren på presentasjonen av produktene
 5. Bistå som støtte under salget
 6. Snakk om om salgsruten og hvordan det gikk

 

Nyhetsbrev

Er du interessert i vårt nyhetsbrev?

 

My Newsletter

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)